Panel badań

Powiązane badania: ElektrolityWskaźniki funkcji wątrobyProfil lipidowy

Panele badań laboratoryjnych są to grupy badań, które wykonuje się rutynowo w celu określenia ogólnego stanu zdrowia pacjenta,lub też w celu rozpoznania albo monitorowania określonych chorób czy stanów klinicznych. Panele te są tworzone dla potrzeb własnych przez poszczególne zakłady opieki zdrowotnej, a także lekarzy, w zależności od celów, jakim mają służyć. Nawet jednak, jeżeli są wykorzystywane do tego samego celu, mogą różnić się między sobą liczbą i rodzajem badań. Pojęcie panelu jest więc bardziej terminem "organizacyjnym" upraszczającym proces zlecania badań, jednak musi on być zgodny z ogólnie przyjętymi zaleceniami postępowania medycznego.

Jako materiał do badań najczęściej wykorzystuje się krew pobraną z żyły łokciowej lub mocz.