MCV

Powiązane badania: Morfologia, RBC

Wskaźniki czerwonokrwinkowe to wyniki pomiarów lub obliczeń dotyczące czerwonych krwinek (erytrocytów). Wskaźniki te są elementami badania morfologii krwi, wykonywanego powszechnie w różnych celach. Więcej informacji na temat morfologii krwi  i wskaźników czerwonokrwinkowych znajduje się na stronie poświęconej morfologii krwi, w rozdziale "Badanie: W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?".