IMA

Oficjalna nazwa:Albumina modyfikowana niedokrwieniem
Powiązane badania:Troponiny, Mioglobina, Markery sercowe

Krótko

Test IMA został opracowany w celu pomiaru stężenia albuminy modyfikowanej niedokrwieniem (IMA) we krwi, jednak nigdy nie był wykorzystywany na szerszą skalę i obecnie nie jest już dostępny w USA.Pierwotnie uznano IMA za obiecujący biomarker sercowy, a jedna z jego wersji została zaakceptowana przez FDA (Agencjęds. Żywności i Leków) jako czynnik wspomagający wykluczenie choroby niedokrwiennej serca u osób z bólami w klatce piersiowej, u których brak było jednoznacznego rozpoznania. Badanie zlecano zawsze w połączeniu lub następstwie oznaczenia troponiny i EKG, aby uzyskać dodatkowe informacje w przypadku ujemnego wyniku oznaczenia troponiny i niejasnego obrazu EKG. Wprawdzie badania nie wykonuje się już w warunkach klinicznych lecz niektórzy naukowcy nadal wykorzystują je w celach badawczych.

Test IMA również w Polsce był/jest stosowany wyłącznie w badaniach naukowych bowiem nie do końca określono jego przydatność kliniczną.
 


Linki do stron obcojęzycznych:

American Heart Association: Acute Coronary Syndrome
American Heart Association: Myocardial Ischemia, Injury and Infarction