Aldolaza

Aldolaza jest enzymem pomagającym uzyskać z glukozy energię. Enzym ten występuje w całym organizmie, a jego aktywność jest podwyższona w przypadku uszkodzeni aalbo chorób mięśni lub wątroby.
W przeszłości oznaczanie aldolazy we krwi zlecano w celu rozpoznania i monitorowania chorób mięśni szkieletowych i/lub schorzeń wątroby. Obecnie badanie to zastąpiono innymi oznaczeniami enzymów, takimi jak aktywność CK (kinazy kreatynowej), ALT (aminotransferazy alaninowej) czy AST (aminotransferazy asparaginianowej), które są bardziej swoistymi wskaźnikami uszkodzenia mięśni lub wątroby. Oznaczenie aldolazy nadal wykorzystuje się w monitorowaniu leczenia pacjentów z dystrofią mięśniową.

 

UWAGA: Artykuł powstał w oparciu o badania z wykorzystaniem cytowanych tu źródeł oraz doświadczenia Rady Programowej Lab Tests Online. Treść artykułu podlega recenzji Rady Programowej i może ulegać zmianom. Cytowane źródła zostaną dodane do listy i wyróżnione spośród źródeł oryginalnych.


Źródła wykorzystane w tej wersji artykułu:

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and MolecularDiagnostics. Burtis CA, Ashwood ER and Bruns DE, eds. 4th ed. St. Louis,Missouri: Elsevier Saunders; 2006, str 603.

(15 października 2007) MedlinePlus MedicalEncyclopedia: Aldolase test.Dostępne na stronie internetowej http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003566.htm. Stan z kwietnia 2009.

(12 lipca 2007) Mayo Clinic. Dermatomyositis, Tests andDiagnosis. Dostępne na stronie internetowej http://www.mayoclinic.com/health/dermatomyositis/DS00335/DSECTION=tests-and-diagnosis przez http://www.mayoclinic.com. Dane z kwietnia 2009.

(13 lipca 2007) Mayo Clinic. Polymyositis, Tests andDiagnosis. Dostępne na stronie internetowej  http://www.mayoclinic.com/health/polymyositis/DS00334/DSECTION=tests-and-diagnosis przez http://www.mayoclinic.com. Dane z kwietnia 2009.