WZW typu C - badania

Inne nazwy: anty-HCV, HCV RIBA, HCV RNA
Oficjalna nazwa: Diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby typu C
Powiązane badania: WZW typu A - badania, WZW typu B - badania, AST

1. Jeżeli choroba jest bardzo łagodna, dlaczego trzeba się badać?
2. Czy są jeszcze inne badania do monitorowania przebiegu choroby?

3. Czy można się zaszczepić przeciw WZW typu C?

4. Czy WZW typu C można leczyć?

5. Czy można przeprowadzić badanie w kierunku zakażenia  HCV w domu?

6. Jak sprawdzić, czy istnieje ryzyko zakażenia innych osób?

7. Czy po wyleczeniu WZW C można zachorować ponownie?


 

1. Jeżeli choroba jest bardzo łagodna, dlaczego trzeba się badać? 

WZW typu C często przebiega pod postacią przewlekłego zapalenia wątroby, co może prowadzić do marskości wątroby i raka wątroby. Wczesne wykrycie zakażenia HCV pozwala na dokładne monitorowanie funkcji wątroby i ewentualnie leczenie przewlekłego zapalenia wątroby.

do góry

2. Czy są jeszcze inne badania do monitorowania przebiegu choroby?

Tak. Badania aktywności niektórych enzymów, np. aminotransferaz (ALT i AST) służą do oceny uszkodzenia wątroby. U osób zakażonych HCV, które mają stale prawidłowe wyniki ALT i AST, choroba wątroby jest prawdopodobnie bardzo łagodna i leczenie może nie być wskazane. Inne badania, np. albumina, czas protrombinowy i bilirubina dają z reguły wyniki prawidłowe, dopóki nie dojdzie do rozwoju marskości wątroby. W niektórych przypadkach trzeba wykonać biopsję wątroby w celu oceny ciężkości uszkodzenia narządu.

do góry

3. Czy można się zaszczepić przeciw WZW typu C? 

Nie. Niestety dotychczas nie ma szczepionki przeciw WZW typu C. Stworzenie szczepionki jest trudne, bo wirus ma kilka podtypów i zmienną budowę antygenową.

do góry

4. Czy WZW typu C można leczyć? 

Tak, znamy kilka leków przydatnych w leczeniu zakażenia HCV. Zwykle używa się kombinacji dwóch leków (pegylowanego interferonu i rybawiryny). Badane są nowe leki. Powodzenie leczenia zależy od wieku, płci, genotypu wirusa, wyniku ilościowego testu HCV RNA i od stopnia uszkodzenia wątroby. Prawdopodobieństwo wyleczenia waha się, zależnie od wymienionych czynników, od bardzo niskiego do ok. 80%.

do góry

5. Czy można przeprowadzić badanie w kierunku zakażenia  HCV w domu? 

Nie, badanie w kierunku zakażenia HCV można wykonać tylko w laboratorium.

do góry

6. Jak sprawdzić, czy istnieje ryzyko zakażenia innych osób? 

Osoba, która ma dodatni wynik badania HCV RNA, może zarazić inną osobę. HCV może być przeniesiony z krwią zakażonej osoby. Zachowania, które mogą prowadzić do zakażenia to np. używanie wspólnego sprzętu do wstrzykiwania narkotyków takich jak heroina i kokaina czy użycie zakażonego sprzętu do tatuażu i piercingu. Pracownicy służby zdrowia mogą zarazić się przy zakłuciu używaną igłą lub innym ostrym narzędziem. HCV może zostać przeniesiony także przy kontaktach seksualnych, szczególnie jeśli dojdzie do (mikro)urazu tkanek. Dziecko może zarazić się od matki przy porodzie. Ryzyko stwarzają też różnego rodzaju rany i urazy.

do góry

7. Czy po wyleczeniu WZW C można zachorować ponownie?

Tak, przebycie zakażenia HCV nie powoduje powstania trwałej odporności i nie chroni przed kolejną infekcją. U większości osób odpowiedź układu odpornościowego na zakażenie nie jest wystarczająco skuteczna, co wynika ze zmian wirusa w czasie replikacji, które utrudniają organizmowi walkę z pierwszym i kolejnym zakażeniem.

do góry


 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana05.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.