WZW typu B - badania

Inne nazwy: anty-HBs, HBsAg, HBeAg, anty-HBc, anty-HBc IgM, anty-HBe, HBV DNA
Oficjalna nazwa: Diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby typu B
Powiązane badania: WZW typu C - badania, WZW typu A - badania, Bilirubina, AST, GGT

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu rozpoznawania i monitorowania przebiegu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (hepatitis B virus, HBV), a także aby sprawdzić, czy szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B) zapewniło odporność pożądanego stopnia.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się:

  • w przypadku wystąpienia objawów WZW typu B
  • u osób, które mogły być narażone na kontakt z wirusem typu B
  • u osób z przewlekłą chorobą wątroby o innej przyczynie
  • po szczepieniu przeciw WZW typu B lub po terapii przeciwwirusowej


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana09.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.