WZW typu A - badania

Inne nazwy: Przeciwciała anty-HAV, anty-HAV IgM, anty-HAV total
Oficjalna nazwa: Diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby typu A
Powiązane badania: WZW typu B - badania, WZW typu C - badania, Wskaźniki funkcji wątroby, AST, ALP, Bilirubina

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu rozpoznania zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (WZW typu A) oraz oceny potrzeby szczepienia przeciw WZW typu A lub jego skuteczności.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się u osób:

  • z objawami zakażenia
  • które mogły być narażone na kontakt z wirusem zapalenia wątroby typu A
  • z przewlekłą chorobą wątroby
  • szczepionych przeciw WZW typu A.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbkę krwi pobiera się z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana05.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.