Wolne łańcuchy lekkie w surowicy

Inne nazwy: Wolne łańcuchy lekkie; SFLC (serum free light chains); FLC (free light chains); wolne łańcuchy lekkie kappa i lambda; ilościowe oznaczenie wolnych łańcuchów lekkich w surowicy
Oficjalna nazwa: Wolne łańcuchy lekkie, stosunek wolnych łańcuchów kappa / lambda
Powiązane badania: Elektroforeza i immunofiksacja, Immunoglobuliny

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się jako pomoc w rozpoznaniu i monitorowaniu nieprawidłowości dotyczących łańcuchów lekkich w osoczu (dyskrazji) takich jak szpiczak mnogi czy amyloidoza pierwotna oraz w celu monitorowania skuteczności leczenia.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku bólu, kości, złamań, niedokrwistości, chorób nerek, nawracających infekcji, mogących być wynikiem zaburzeń funkcji komórek plazmatycznych oraz u pacjentów w trakcie leczenia tych zaburzeń.


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana24.04.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.