Wirus Zachodniego Nilu - badania

Inne nazwy: WNV
Oficjalna nazwa: Wirus Zachodniego Nilu, określenie miana przeciwciał klasy IgG i IgM, amplifikacja kwasów nukleinowych
Powiązane badania: Badanie przeciwciał, Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

W jakim celu wykonuje się badanie?

Celem badania jest wykrycie przyczyny wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu, które występuje w sezonie letnim; aby wykryć obecność wirusa Zachodniego Nilu (WNV) i śledzić rozprzestrzenianie się jego w populacji w kraju; w celu wykrycia wirusa Zachodniego Nilu u dawców krwi, tkanek i narządów.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Bada się chorego, u którego występują objawy sugerujące gorączkę WNV, jak ból głowy, gorączkę, sztywność karku, zwiotczenie mięśni oraz zdiagnozowane zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu. Prowadzi się również badania populacji ludzi zdrowych (badania przesiewowe) w stacjach krwiodawstwa.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Bada się płyn mózgowo-rdzeniowy pobrany z rdzenia kręgowego i/lub próbkę krwi, uzyskaną z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Do badania nie jest wymagane żadne przygotowanie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana18.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.