Wapń

Inne nazwy: Ca, Wapń całkowity, Wapń zjonizowany
Oficjalna nazwa: Wapń
Powiązane badania: Fosforan, Witamina D, Magnez, Albumina, PTH, CMP

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby sprawdzić, czy poziom wapnia we krwi jest prawidłowy.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W ramach rutynowych badań; u osób z chorobami nerek, kości lub układu nerwowego; w przypadku objawów sugerujących nieprawidłowe stężenie wapnia.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej. Jeśli stężenie wapnia we krwi jest nieprawidłowe albo w przypadku kamicy nerkowej może być wskazane oznaczenie wapnia w dobowej zbiórce moczu.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana10.12.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.