Trypsyna i chymotrypsyna

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Trypsyna i chymotrypsyna w kale
Powiązane badania: Trypsynogen

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu oceny czynności trzustki - jest to badanie przesiewowe w kierunku mukowiscydozy oraz niewydolności trzustki.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się u osób dorosłych, noworodków lub niemowląt w przypadku objawów niewydolności trzustki lub mukowiscydozy, takich jak uporczywa biegunka, cuchnące stolce tłuszczowe, niedożywienie i awitaminoza.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbkę do badania stanowi świeża porcja kału, bez domieszki moczu.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana05.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.