Trichomonas – badania / Rzęsistkowica

Inne nazwy: Rzęsistek pochwowy, Trichomonas vaginalis, hodowla Trichomonas
Oficjalna nazwa: rzęsistkowica - badania
Powiązane badania: Barwienie Grama, Badanie cytologiczne

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby rozpoznać zakażenie Trichomonas vaginalis, małym, jednokomórkowym pasożytem, który zwykle jest przenoszony drogą płciową i wywołuje zapalenie pochwy u kobiet i cewki moczowej i stercza u mężczyzn.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jeżeli u kobiety występują takie objawy zakażenia jak: cuchnąca wydzielina z pochwy, świąd zewnętrznych narządów płciowych i/lub ból podczas oddawania moczu. U mężczyzn objawami rzęsistkowicy są: częste parcie na mocz i/lub wydzielina z cewki moczowej.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Od kobiet pobiera się wydzielinę z pochwy lub wymaz z szyjki macicy. Próbka może być pobrana wymazówką, która jest używana do wymazów pobieranych do badań cytologicznych. Od mężczyzn materiał do badania stanowi wymaz z cewki moczowej, gdyż inny materiał może być zanieczyszczony moczem lub wydzieliną gruczołu krokowego.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana11.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.