Tłuszcz w kale

Inne nazwy: jakościowy lub ilościowy pomiar tłuszczu w kale; lipidy w kale; tłuszcz w kale z 72-godzinnej zbiórki; barwienie na obecność lipidów czerwienią olejową
Oficjalna nazwa: tłuszcz w kale – pomiar jakościowy lub ilościowy
Powiązane badania: Test wchłaniania ksylozy, Badania laboratoryjne w celiakii, Panel metaboliczny, Morfologia, Krew utajona w kale, Badania parazytologiczne, Trypsyna i chymotrypsyna, Trypsynogen, Chlorki w pocie, Mutacja genu mukowiscydozy, Elastaza w kale

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu wykrycia i oceny nadmiernych ilości tłuszczu w kale, jako pomoc w rozpoznaniu stanów powodujących zaburzenia wchłaniania.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku występowania objawów zaburzenia wchłaniania takich jak uporczywa biegunka i stolce tłuszczowe.


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbka kału z wypróżnienia spontanicznego, czasami próbka kału z 72-godzinnej zbiórki.


Czy do badania trzeba się przygotować?

W przypadku 72-godzinnej zbiórki należy przestrzegać zaleceń lekarza. Przez okres 2 - 3 dni przed pobraniem próbki należy spożywać 50 do 150 gram tłuszczu dziennie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana22.05.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.