Testy grypowe

Inne nazwy: badania przesiewowe w kierunku grypy, szybkie testy, antygeny wirusa grypy, H1N1, ptasia grypa
Oficjalna nazwa: szybkie testy w kierunku wirusa grypy, wykrywanie antygenów wirusa grypy typu A i B metodą bezpośredniej fluorescencji przeciwciał, przeciwciała przeciwko typowi A i B wirusa grypy (IgM, IgG), hodowla wirusa grypy
Powiązane badania: Paciorkowcowa angina, Wirus RS, Wymaz z gardła, Morfologia

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie przeprowadza się żeby stwierdzić czy chory jest zakażony wirusem grypy, aby pomóc lekarzowi w szybkim rozpoczęciu leczenia i rozpoznaniu obecności grypy w środowisku.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w sezonie grypowym, a także kiedy lekarz chce stwierdzić czy przyczyną występujących u chorego objawów jest wirus grypy A lub B, albo wirus grypy A 2009 H1N1 lub inny czynnik. Badanie należy wykonać w ciągu 48 godzin od wystąpienia objawów aby zastosować odpowiednie leczenie.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Rodzaj materiału zależy od metody badania producenta testu. Zwykle pobiera się wymaz lub aspirat z nosogardzieli, lub w pewnych okolicznościach, wymaz z gardła. Czasami, np. w celu określenia poziomu przeciwciał, do badania jest pobierana próbka z krwi z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Do badania nie jest wymagane żadne przygotowanie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana11.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.