Testy w kierunku choroby Downa w I trymestrze

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Badanie pierwszego trymestru [osoczowe białko ciążowe (PAPP-A), ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) jako wolna podjednostka beta lub całkowite hCG oraz badanie ultrasonograficzne przezierności]
Powiązane badania: Test potrójny/poczwórny, hCG

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu oceny ryzyka wad płodu – nieprawidłowości chromosomowych, takich jak zespół Downa (trisomia 21) i zespół Edwardsa (trisomia 18)


Kiedy badanie jest wykonywane?

Zazwyczaj badanie wykonuje się pomiędzy 10 tygodniem i 4 dniem a 13 tygodniem i 6 dniem ciąży.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej. Badanie przezierności karkowej wykonuje się metodą ultrasonograficzną.


Jak należy się przygotować?

Na badanie przezierności karkowej lekarz może zalecić przyjście z pełnym pęcherzem moczowym.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.