Test potowy

Inne nazwy: Stężenie elektrolitów w pocie, Test chlorkowy
Oficjalna nazwa: Test potowy
Powiązane badania: Trypsynogen, Trypsyna i chymotrypsyna, Mutacja genu CFTR

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Test potowy jest badaniem wykonywanym w diagnostyce mukowiscydozy, wyjątkowo czułym i swoistym pod warunkiem prawidłowego jego wykonania.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Stężenie chlorków w pocie należy oznaczać przy objawach sugerujących mukowiscydozę, jako badanie uzupełniające, potwierdzające, pomocne przy zdiagnozowaniu mukowiscydozy.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka potu pobrana przy pomocy specjalnego urządzenia do stymulacji potu i jego analizy.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie, ale pacjent powinien być poinformowany o konieczności nieużywania kremów i płynów do ciała w ciągu 24 godzin przed testem.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana07.03.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.