Test wchłaniania ksylozy

Inne nazwy: test tolerancji ksylozy
Oficjalna nazwa: Test wchłaniania D-ksylozy
Powiązane badania: Tłuszcz w stolcu, Badania laboratoryjne w celiakii

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu oceny zdolności wchłaniania jelitowego.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku występowania objawów zaburzeń wchłaniania, takich jak uporczywa biegunka i stolce tłuszczowe.


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbki krwi żylnej pobierane w określonym przedziale czasowym oraz zbiórka moczu z określonego przedziału czasowego.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Należy powstrzymać się od jedzenia przez 8 godzin przed pobraniem próbki, a na 24 godziny przed pobraniem próbki unikać produktów bogatych w pentozy, takich jak dżemy, owoce i ciastka. Należy również ustalić z lekarzem, czy można przyjmować stosowane dotychczas leki.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.04.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.