Test tolerancji laktozy

Inne nazwy: Wodorowy test oddechowy, laktozowy test oddechowy, wchłanianie disacharydów, doustny test tolerancji laktozy
Oficjalna nazwa: Wodorowy test oddechowy, laktozowy test oddechowy
Powiązane badania: Pomiar kwasowości kału, Glukoza, Tłuszcz w kale, Test wchłaniania ksylozy, Badania laboratoryjne w celiakii

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się jako pomocnicze w rozpoznaniu nietolerancji laktozy u osób, które doświadczają problemów z trawieniem nabiału; czasami jako element rozpoznania chorób przebiegających z zaburzeniami wchłaniania.


Kiedy badanie jest wykonywane?

U osób z objawami takimi jak ból brzucha, wzdęcia, gazy i biegunka, pojawiającymi się po spożyciu mleka lub nabiału.


Jak pobiera się próbkę do badania?

Pacjent kilkukrotnie wydycha powietrze do pojemnika lub pobiera się kilka próbek krwi z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Począwszy od wieczora poprzedzającego dzień badania nie należy przyjmować żadnych pokarmów ani napojów za wyjątkiem wody. Przed badaniem należy unikać wysiłku fizycznego. Czasami przed badaniem wydychanego powietrza lekarz może zalecić umycie zębów i/lub wypłukanie ust wodą.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana25.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.