Szczep Escherichia coli wytwarzający toksyny Shiga

Inne nazwy: E. coli; E. coli O157; E. coli nie-O157; STEC
Oficjalna nazwa: posiew E. coli O157, toksyna podobna do Shiga oznaczana EIA, wykrycie genu Stx przez PCR
Powiązane badania: Badania parazytologiczne, Posiew kału

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu określenia, czy objawy ze strony przewodu pokarmowego są spowodowane infekcją Escherichia coli, która wytwarza toksynę Shiga-like


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku ostrej, uporczywej i/lub krwawej biegunki.


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbka świeżego płynnego lub stałego kału niezanieczyszczonego moczem ani wodą, pobrana do czystego suchego pojemnika. U niemowląt może to być również wymaz z odbytu. Jeśli nie ma możliwości szybkiego dostarczenia próbki do laboratorium, kał i wymaz z odbytu można umieścić na podłożu transportowym i dostarczyć do laboratorium.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana16.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.