Stężenie cząstek wirusa HIV

Inne nazwy: HIV-RNA, HIV PCR
Oficjalna nazwa: Stężenie cząstek wirusa HIV
Powiązane badania: HIV przeciwciała, CD4 i CD8, p24, Oporność genotypowa, HIV Proviral DNA

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu kontrolowania stanu zakażenia HIV i postępu choroby. Jest ono także wykorzystywane do oceny skuteczności leczenia.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się po rozpoznaniu zakażenia HIV, co 2-8 tygodni na początku leczenia lub po jego zmianie oraz co 3-4 miesiące podczas długotrwałej terapii, a także w każdym terminie wskazanym przez lekarza.
Jeśli leczenie jest skuteczne, w ciągu 4-6 miesięcy stężenie wirusa powinno się zmniejszyć.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.