Rzeżączka - badania

Inne nazwy: GC test
Oficjalna nazwa: Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae, PCR Neisseria gonorrhoeae
Powiązane badania: Chlamydia - badania, Barwienie Grama

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby wykryć bakterię Neisseria gonorrhoeae, która wywołuje rzeżączkę.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie przeprowadza się jeżeli występują objawy rzeżączki oraz u kobiet w ciąży.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Ropna wydzielina lub wymaz z miejsca zakażenia; pierwszy strumień moczu, czyli pierwsze oddawane krople moczu.


Czy potrzebne jest przygotowanie do badania?

Należy poinformować lekarza o przyjmowanych antybiotykach, a w przypadku kobiet również o irygacjach oraz kremach dopochwowych, stosowanych ciągu 24 godzin poprzedzających badanie, ponieważ mogą one wpłynąć na wynik testu. W przypadku próbki moczu lekarz może zalecić odczekanie 1-2 godzin od ostatniego oddawania moczu przed pobraniem próbki. Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją lekarza zlecającego badanie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana28.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.