Rozpuszczalne receptory transferyny

Inne nazwy: sTfR; wolny receptor transferyny; TfR; receptory transferyny w surowicy
Oficjalna nazwa: Rozpuszczalne receptory transferyny
Powiązane badania: Wskaźniki gospodarki żelazem, Żelazo w surowicy, Ferrytyna, TIBC, UIBC, Transferyna, Morfologia, Hemoglobina, Hematokryt, ZPP

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu wykrycia niedokrwistości z niedoboru żelaza i jej różnicowania z niedokrwistością spowodowaną chorobą przewlekłą lub stanem zapalnym.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku podejrzenia niedokrwistości z niedoboru żelaza


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbkę krwi pobiera się z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.