Rozpuszczalne peptydy podobne do mezoteliny

Inne nazwy: SMRP (Soluble Mesothelin-Related Peptides)
Oficjalna nazwa: Rozpuszczalne peptydy podobne do mezoteliny
Powiązane badania: Markery nowotworowe

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu monitorowania postępu lub wznowy rzadkiej formy nowotworu zwanej międzybłoniakiem (mesothelioma), która obejmuje błony okalające płuca (opłucną), serce (osierdzie) i jamę brzuszną (otrzewną). W większości przypadków międzybłoniak jest związany z ekspozycją na azbest.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Po rozpoznaniu międzybłoniaka badanie można wykonać w dowolnym momencie w trakcie lub po zakończeniu leczenia w celu monitorowania odpowiedzi na leczenie.


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana16.05.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.