Przeciwciała związane z małopłytkowością poheparynową

Inne nazwy: Przeciwciała przeciwko kompleksowi heparyna-PF4; przeciwciała HIT; przeciwciała HIT PF4; przeciwciała związane z heparyną
Oficjalna nazwa: Przeciwciała związane z małopłytkowością heparynową przeciwko kompleksowi heparyna – czynnik płytkowy 4
Powiązane badania: Morfologia, Liczba płytek krwi, Test uwalniania serotoniny, Poheparynowa agregacja płytek

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu wykrycia przeciwciał przeciwko lekowi przeciwzakrzepowemu o nazwie heparyna, jako pomoc w rozpoznaniu małopłytkowości poheparynowej o podłożu immunologicznym (HIT II).
 

Kiedy badanie jest wykonywane?

U pacjentów leczonych heparyną, u których znacznie spada liczba płytek krwi (małopłytkowość), szczególnie jeżeli jednocześnie powstają nowe skrzepy (zakrzepica).
 

Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej
 

Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana16.05.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.