Przeciwciała przeciwko czynnikowi wewnętrznemu

Inne nazwy: przeciwciała przeciwko IF, przeciwciała przeciwko IF typ 1 lub II; przeciwciała wiążące czynnik wewnętrzny, przeciwciała blokujące czynnik wewnętrzny
Oficjalna nazwa: przeciwciała przeciwko czynnikowi wewnętrznemu
Powiązane badania: Witamina B12, Homocysteina, Morfologia

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako pomoc w rozpoznaniu niedokrwistości złośliwej.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jako element procesu diagnostycznego w kierunku niedokrwistości i/lub neuropatii spowodowanej niedoborem witaminy B12; w przypadku znacznego powiększenia objętości krwinek czerwonych (makrocytoza).


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobranej z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Próbkę można pobrać nie wcześniej niż po 48 godzinach od ostatniego zastrzyku z witaminy B12. Czasami lekarz decyduje o pobraniu próbki po co najmniej dwóch tygodniach od ostatniego zastrzyku.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.