Prokalcytonina

Inne nazwy: PCT
Oficjalna nazwa: Prokalcytonina
Powiązane badania: Białko C-reaktywne, Morfologia, Posiew krwi

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako pomoc w rozpoznaniu posocznicy u ciężko chorego pacjenta; jako pomoc w określeniu ryzyka zaawansowanej posocznicy prowadzącej do wstrząsu septycznego u chorego z posocznicą; w celu rozróżnienia infekcji bakteryjnych i niebakteryjnych.


Kiedy badanie jest wykonywane?

U poważnie chorego pacjenta w celu rozróżnienia posocznicy i innych przyczyn choroby; jako pomoc w ustaleniu sposobu leczenia pacjenta z posocznicą.


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana09.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.