Próba tuberkulinowa

Inne nazwy: PPD (tuberkulina oczyszczona z substancji białkowych), Mantoux, test na gruźlicę utajoną, pomiar uwalniania interferonu gamma; T-Spot®.TB, QuantiFERON®-TB Gold
Oficjalna nazwa: Próba tuberkulinowa, ocena uwalniania interferonu gamma
Powiązane badania: Posiew plwociny, Deaminaza adenozyny, Hodowla prątków kwasoopornych

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu ustalenia, czy pacjent ma utajoną (latentną) lub aktywną postać zakażenia bakterią Mycobacterium tuberculosis.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się u pacjentów, którzy mają objawy wskazujące na gruźlicę, w przypadku ekspozycji na bakterię w wyniku bliskiego kontaktu z osobą zakażoną lub osobą, u której podejrzewa się gruźlicę; u osób z osłabiającymi układ odpornościowy chorobami lub stanami klinicznymi, ponieważ są oni w grupie podwyższonego ryzyka rozwoju gruźlicy; u osób ze środowisk podwyższonego ryzyka, takich jak domy opieki, szkoły, schroniska dla bezdomnych, miejsca pracy imigrantów albo placówki resocjalizacyjne; u osób, które wstrzykują sobie nielegalne narkotyki; u osób, które mieszkały w kraju, gdzie występuje gruźlica; u osób, które będą miały bliski kontakt z chorymi na aktywną postać gruźlicy, np. pracownicy służby zdrowia; czasem w ramach badań wstępnych przed rozpoczęciem nauki lub podjęciem pracy (głównie w przypadku nauczycieli, opiekunów dziennych lub pracowników służby zdrowia).


Jak się pobiera próbkę do badania?

Do wykonania skórnego testu tuberkulinowego, próbka nie jest potrzebna. Pod naskórek na wewnętrznej stronie przedramienia wstrzykuje się niewielką ilość tuberkuliny oczyszczonej z substancji białkowych. W celu wykonania pomiaru uwalniania interferonu gamma, pobierana jest próbka krwi z żyły w zagięciu łokciowym.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana09.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.