Pierwiastki śladowe

Inne nazwy: minerały śladowe, mikroelementy
Oficjalna nazwa: pierwiastki śladowe
Powiązane badania: Chrom, Miedź, Ceruloplazmina, Fluorek, Jod, Oznaczenia żelaza, Mangan, Molibden, Selen, Cynk, Witamina D, Witamina B12, Foliany

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu stwierdzenia i monitorowania niedoboru lub nadmiaru pierwiastków śladowych, czasami również w celu stanu odżywienia organizmu.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku występowania objawów niedoboru lub nadmiaru danego pierwiastka, w przebiegu chorób mających wpływ na wchłanianie, wykorzystywanie lub przechowywanie minerałów.


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej, czasami próbka moczu z dobowej zbiórki, rzadko próbka włosów, tkanki lub innego płynu ustrojowego.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Czasami konieczne jest pobranie próbki na czczo. Należy to ustalić z lekarzem zlecającym badanie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana21.05.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.