Panel oznaczeń patogenów w przewodzie pokarmowym

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Panel oznaczeń patogenów w przewodzie pokarmowym
Powiązane badania: Posiew kału

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu stwierdzenia infekcji przewodu pokarmowego, spowodowanego bakteriami, pasożytami lub wirusamichorobotwórczymi (patogennymi)

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku wystąpienia objawów takich jak biegunka, skurczowy ból brzucha, mdłości i/lub wymioty; również w przypadku obecności krwi lub śluzu w luźnym stolcu

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Do czystego pojemnika należy pobrać świeżą próbkę kału, niezanieczyszczoną moczem ani wodą. Próbkę należy przekazać do laboratorium w ciągu dwóch godzin od pobrania lub umieścić w specjalnej fiolce transportowej zawierającej konserwanty.

 

Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.12.2017

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.