Paciorkowcowa angina

Inne nazwy: Wymaz z gardła, szybki test paciorkowcowy
Oficjalna nazwa: Paciorkowce grupy A, paciorkowce beta hemolizujące grupy A
Powiązane badania: Posiew krwi, ASO

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby stwierdzić, czy ból gardła wywołany jest przez paciorkowce grupy A (GAS).


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jeżeli u pacjenta występuje ból gardła, który według lekarza może być związany z bakteryjnym zakażeniem dróg oddechowych.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Wymaz pobrany z migdałków i tylnej ściany gardła
.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana10.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.