Opryszczka - badania

Inne nazwy: Opryszczka narządów płciowych, opryszczka warg, hodowla HSV, DNA HSV, wykrywanie przeciwciał przeciwko HSV, HSV-1, HSV-2, HHV1, HHV2
Oficjalna nazwa: Wirus opryszczki typ 1 i typ 2 (HSV-1, HSV-2)
Powiązane badania: TORCH, HIV przeciwciała, CMV, Przeciwciała przeciw EBV, Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, Stężenie cząstek wirusa HIV, HPV

W jakim celu wykonywane jest badanie?

Badanie jest wykonywane, aby wykryć lub rozpoznać zakażenie wirusem opryszczki (Herpes Simplex Virus, HSV)


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jeżeli występują objawy zakażenia wirusem opryszczki, jak pęcherzyki w okolicy ust lub narządów płciowych albo objawy wirusowego zapalenia opon mózgowych.


Jaki rodzaj materiału się pobiera się do badania?

Wymaz lub zeskrobiny z pęcherzyka albo próbka krwi pobrana z żyły łokciowej. W przypadku zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenia mózgu pobierana jest próbka płynu mózgowo-rdzeniowego.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Do badania nie trzeba się przygotować.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana10.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.