Nikotyna / Kotynina

Inne nazwy: Nikotyna i metabolity (w moczu, surowicy lub osoczu)
Oficjalna nazwa: Nikotyna, Kotynina
Powiązane badania:

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby wykryć obecność i/lub zmierzyć stężenie nikotyny lub kotyniny we krwi, moczu, ślinie, czy niekiedy we włosach; aby ustalić czy dana osoba używa produktów tytoniowych lub była narażona w sposób bierny na działanie dymu papierosowego; czasem w celu podejrzenia ostrego zatrucia nikotyną.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Wówczas, gdy potrzebne jest potwierdzenie użytkowania produktów tytoniowych lub bierne narażenie na działanie dymu tytoniowego, czasami przy podejrzeniu przedawkowania nikotyny.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej. Czasami pobiera się próbkę moczu przygodnego, ślinę lub, rzadko próbkę włosów.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.