Nie-HDL Cholesterol

Inne nazwy: nie-HDL-C, non-HDL cholesterol, non-HDL-C
Oficjalna nazwa: Cholesterol niezwiązany z lipoproteinami o wysokiej gęstości
Powiązane badania: Triglicerydy, Cholesterol, Profil lipidowy, HDL Cholesterol

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby ocenić ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza choroby niedokrwiennej serca.
 

Kiedy badanie jest wykonywane?

Parametr może być oznaczony przy rutynowych badaniach jako dodatkowy składnik profilu lipidowego (lipidogramu) lub w przypadku występowania zaburzeń lipidowych (dyslipidemii).
 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły (najczęściej łokciowej) lub z opuszki palca.
 

Czy do badania trzeba się przygotować?

Krew jest pobierana 10-12 godzin po ostatnim posiłku. Dopuszcza się jedynie picie wody.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.12.2017

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.