Klirens kreatyniny

Inne nazwy: GFR, współczynnik przesączania kłębuszkowego
Oficjalna nazwa: Klirens kreatyniny
Powiązane badania: Kreatynina, GFR, eGFR, Cystatyna C, Mikroalbuminuria i wskaźnik albumina do kreatyniny w moczu, BUN, Badanie ogólne moczu

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w ocenie i wykrywaniu nieprawidłowości funkcji nerek.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w przypadkach podejrzenia obecności czynników wpływających na czynność nerek, takich jak niedrożność w obrębie nerki, ostra lub przewlekła niewydolność nerek lub innych chorób, jak zastoinowa niewydolność serca.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Zarówno próbka moczu ze zbiórki dobowej jak i próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.