Nazwa badania
A1c
ABGs
ACA
ACE
ACPA
ACT
ACTH
AD
Adrenalina
AFP
AFP-L3%
Aktywność anty-Xa heparyny
Aktywność dopełniacza
AlAT
ALB
Albumina
Albumina modyfikowana niedokrwieniem
Aldolaza
Aldosteron
Alergenowo-swoiste IgE
Alfa-fetoproteina
Alfa-fetoproteina-L3% (jedna z form)
ALK PHOS
Alkohol
Alkohol etylowy
ALP
ALT
AMA
AMH; substancja hamująca rozwój przewodów Mullera
Aminotransferaza alaninowa
Aminotransferaza asparaginianowa
Amniopunkcja
Amoniak
Amoniak w osoczu
Amplifikacja kwasów nukleinowych
Amylaza
ANA
Androstendion
Anty-CCP
Antygen GDH
Antygen HLA-B27
Antygen karcinoembrionalny
Antygen nowotworowy 125
Antygen nowotworowy 15-3
Antygen nowotworowy 19-9
Antygen p24
Antygen rakowo-płodowy
Antygeny wirusa grypy
Anty-HAV IgM
Anty-HAV total
Anty-HBc
Anty-HBc IgM
Anty-HBe
Anty-HBs
Anty-HCV
Antykoagulant tocznia
Antykoagulant toczniowy
Anty-TPO; przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (TgAb)
Antytrombina
Antytrombina (aktywność antygen)
Antytrombina III
Anty-Xa; inhibitor Xa; anty-FXa; stężenie heparyny; aktywność heparyny
APA
APCR
Apo A
Apo B
Apolipoproteina A-I
Apolipoproteina B
Apolipoproteina B-100
Apolipoproteina B-48
APTT(PTT)
APTT(PTT)
ASLO
ASMA
ASO
AspAT
AST
AT III
Autoprzeciwciała
Autoprzeciwciała przeciw cytoplazmie komórek wysp trzustkowych - Przeciwciała przeciwwyspowe (ICA)
Autoprzeciwciała przeciwtarczycowe; przeciwciała przeciwmikrosomalne
Autoprzeciwciała przeciwwyspowe
Autoprzeciwciała związane z cukrzycą
Azot mocznikowy
Azot mocznikowy we krwi


B2M; ß2-Mikroglobulina; Tymotaksyna
Badania chromosomów
Badania cytogenetyczne
Badania laboratoryjne w celiakii
Badania molekularne klonalności genów limfocytów B: BCGR
Badania parazytologiczne kału
Badania przesiewowe w kierunku alergii
Badania przesiewowe w kierunku grypy
Badania serologiczne wykrywające obecność autoprzeciwciał związanych z celiakią/chorobą trzewną (przeciwciał: przeciw transglutaminazie tkankowej
Badania w chorobie trzewnej
Badania w kierunku niedokrwistości sierpowatokrwinkowej
Badania wykonywane w warunkach domowych
Badanie agregacji płytek krwi
Badanie Chlamydia trachomatis poprzez bezpośrednie wykrywanie antygenu
Badanie chromosomów
Badanie chromosomów (kariotypowanie)
Badanie cytodiagnostyczne szyjki macicy
Badanie cytologiczne
Badanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy
Badanie czynności płytek krwi
Badanie DNA w kierunku mukowiscydozy
Badanie dojrzałości płuc płodu
Badanie hemoglobiny S
Badanie kału na krew utajoną
Badanie kału na obecność krwi utajonej
Badanie mikrobiologiczne kału
Badanie mikrobiologiczne krwi
Badanie moczu
Badanie nasienia
Badanie ogólne moczu
Badanie pierwszego trymestru [osoczowe białko ciążowe (PAPP-A)
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
Badanie płynu nasiennego
Badanie płynu owodniowego
Badanie płynu rdzeniowego
Badanie przeciwciał
Badanie przeciwciał przeciwjądrowych
Badanie przesiewowe MRSA
Badanie przesiewowe w kierunku opornych na metycylinę Staphylococcus aureus (gronkowców złocistych)
Badanie skriningowe w kierunku choroby Downa
Badanie spermy
Badanie szpiku kostnego
Badanie w kierunku AIDS
Badanie wrażliwości na warfarynę
Barwienie Grama
Beta hCG
Beta-2 Microglobulina
Beta2 Mikroglobulina w surowicy lub w moczu
Bezpośredni LDL
Bezpośredni odczyn Coombsa
Bezpośredni test antyglobulinowy
Bezpośrednie oznaczenie stężenia cholesterolu związanego z lipoproteinami o małej gęstości
Białka dopełniacza
Białko C
Białko C i białko S
Białko całkowite
Białko całkowite w moczu
Białko C-reaktywne
Białko glikowane w surowicy
Białko p24
Białko S
Białko w dobowej zbiórce moczu
Białko w moczu
Białko w moczu w przeliczeniu na kreatyninę
Białko wiążące hemoglobinę
Bilirubina
Bilirubina bezpośrednia (sprzężona)
Bilirubina całkowita
Bilirubina noworodków
Bilirubina pośrednia (niesprzężona)
Biochemiczne wskaźniki przebudowy kości
Biomarkery choroby Alzheimera
Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
BLL (blood lead level)
BNP
Borelioza z Lyme - badania
BRCA1 i BRCA2
BTA
BUN


C. diff
C. difficile
C1-C9.
C3
C4
Ca
CA 15-3
CA 19-9
CA-125
Całkowita AFP
Całkowita aktywność dopełniacza (również znana jako CH50 lub CH100)
Całkowita hemolityczna aktywność dopełniacza
Całkowita i wolna
Całkowita T3
Całkowita T4
Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)
Całkowite beta hCG
Całkowite hCG
Całkowite wysycenie żelazem
Całkowity PSA (total PSA)
Całkowity testosteron
CCP
CD4 i CD8
CEA
Ceruloplazmina
CgA
Chlamydia
Chlamydia - badania
Chlorek
Chlorki
Cholesterol
Cholesterol całkowity
Cholesterol LDL bezpośredni
Cholesterol niezwiązany z lipoproteinami o wysokiej gęstości
Cholesterol we krwi
Cholesterol związany z lipoproteinami o małej gęstości
Cholesterol związany z lipoproteinami o wysokiej gęstości
Chorobie jelit cechującej się nadwrażliwością na gluten
Chromogranina A
CK
CK całkowita
CK MB
CK-MB
Cl
CMV
CPK
CRP
CRP ultra czułe
CRP wysoko czułe
CTnI
CTnT
Cu; miedź w moczu z dobowej zbiórki
Cyklosporyna
Cystatyna C
Cytogenetyka
Cytologia
Cytomegalowirus
Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji
Czas kaolinowo-kefalinowy
Czas krzepnięcia po aktywacji
Czas protrombinowy
Czas protrombinowy i Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany
Czas tromboplastynowy
Często stosowana jest nazwa leku (patrz MedlinePlus Drug Information)
Często używa się nazwy leku zawierającego lit
Często używane są nazwy leku nadane przez producenta
Często występuje pod nazwami firmowymi
Czynnik II) lub nazw (np. fibrynogen
Czynnik krzepnięcia I
Czynnik reumatoidalny
Czynnik V Leiden i mutacja genu protrombiny 20210
Czynnik V Leiden, PT 20210
Czynnik V Leiden: oporność na aktywowane białko C
Czynnik V R506Q
Czynnik V R506Q; PT 20210: PT G20210A
Czynniki krzepnięcia
Czynniki krzepnięcia krwi
Czynniki krzepnięcia; używa się też numerów (np. czynnik I
Czynnościowe lub antygen
Czynnościowe lub antygen (wolne lub całkowite)


H. pylori
H. pylori - badania
H1N1
Haptoglobina
Hb
HbA1c
HBeAg
HbS
HBsAg
HBV DNA
hCG
Hct
HCV RIBA
HCV RNA
HDL
HDL Cholesterol
HDL-C
HE4
Helicobacter pylori
Hematokryt
Hemoccult)
Hemoglobina
Hemoglobina A1c
Hemoglobina glikowana
Hemoglobina S
Hemoglobina
Her-2/neu
HER-2/neu; c-erbB-2; HER2
Hg
HHV1
HHV2
Histamina
HIV PCR
HIV przeciwciała
HIV-RNA
HLA – układ zgodności tkankowej
HLA-B27
Hodowla
Hodowla Chlamydia trachomatis
Hodowla Clostridium difficile
Hodowla HSV
Hodowla i wrażliwość TB (prątków gruźlicy)
Hodowla patogenów jelitowych
Hodowla prątków kwasoopornych
Hodowla Trichomonas
Hodowla wirusa grypy
Homocysteina
Homocysteina w moczu
Homocysteina w osoczu
Hormon adrenokortykotropowy
Hormon anty-Mullerowski
Hormon anty-Müllerowski
Hormon folikulotropowy
Hormon luteinizujący
Hormon stymulujący tarczycę
Hormon tyreotropowy
Hormon wzrostu
HPV
hs-CRP
HSV-1
HSV-2
HSV-2)
Ht
LA (lupus anticoagulant)
Laktozowy test oddechowy
LD
LDH
LDH całkowita
LDL
LDL Cholesterol
LDL-C
Lekowrażliwość
Leukogram
LH
Liczba erytrocytów
Liczba krwinek białych
Liczba krwinek czerwonych
Liczba leukocytów
Liczba limfocytów CD4
Liczba limfocytów CD8
Liczba limfocytów T4
Liczba plemników w spermie
Liczba płytek krwi
Liczba retykulocytów
Liczba trombocytów
Limfocyty T cytotoksyczne
Limfocyty T pomocnicze
Limfocyty T supresorowe
Lipaza
Lipoprotein Subfraction Profile
Lipoproteina (a)
Lipoproteina (a) małe
Lit
Lp(a)
Ludzka gonadotropina kosmówkowa
Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) jako wolna podjednostka beta lub całkowite hCG oraz badanie ultrasonograficzne przezierności]
Ludzki antygen leukocytarny
Ludzki antygen leukocytarny B27
Ludzki hormon wzrostu (hGH)
Ludzkie papillomawirusy narządów płciowych
Luteotropina


Magnez
Mantoux
Marker nowotworowy CA 15-3
Marker nowotworowy CA 19-9
Marker nowotworowy CA-125
Markery sercowe
MCH
MCH (średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej
MCHC
MCHC (średnie stężenie hemoglobiny w krwinkach czerwonych
MCV
MCV (średnia objętość krwinki czerwonej
Metanefryna i normetanefryna w moczu
Metanefryny w osoczu
Metoksykatecholaminy
Metoksykatecholaminy (wolne) w osoczu
Metoksykatecholaminy w moczu
Metoksykatecholaminy w osoczu
Mg
Miedź
Miedź (w moczu z dobowej zbiórki
Miedź całkowita
Miedź niezwiązana z ceruloplazminą
Miedź wolna
Międzynarodowy współczynnik znormalizowany
MIF
MIH
Mikroalbuminuria
Mikroalbuminuria i wskaźnik albumina do kreatyniny w moczu
Mikroelementy
Mikroskop z ciemnym polem widzenia
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi obwodowej
Minerały śladowe
Mioglobina
Mioglobina w moczu
Mioglobina w surowicy
MIS
Mleczan
MMA
Mocz i kał)
Mononukleoza – test przesiewowy
Monotest
Morfologia
Morfologia krwi obwodowej
Morfologia prosta
Morfologia z różnicowaniem
MPA [czasami używane są nazwy handlowe leków
Mutacja 20210 genu protrombiny
Mutacja czynnika V Leiden
Mutacja genu CFTR
Mutacja Leiden genu czynnika V i mutacja genu protrombiny 20210
Mutacja typu Leiden genu czynnika V
Mutacje w genach BRCA1 i BRCA2


P
p24
PA
Paciorkowce beta hemolizujące grupy A
Paciorkowce grupy A
Paciorkowcowa angina
Panel badań
Panel badań TORCH
Panel badań w kierunku mutacji genu CFTR
Panel badań w kierunku mutacji genu mukowiscydozy
Panel lipidowy
Panel oznaczeń patogenów w przewodzie pokarmowym
Panel wątrobowy
Parathormon
PCR Neisseria gonorrhoeae
PCT
Peptyd beta-amyloidowy 42 i białko Tau
Peptyd C
Peptyd natriuretyczny typu B
PFA
Pi
Pierwiastki śladowe
PLT
PO4
Podfrakcja 4 ludzkiego białka z komórek nabłonkowych najądrza
Podfrakcje lipoprotein
Podfrakcje lipoprotein HDL
Podfrakcje lipoprotein LDL
Pomiar uwalniania interferonu gamma; T-Spot®.TB
Porfiryny
Porfobilinogen
Posiew E. coli O157
Posiew kału
Posiew krwi
Posiew moczu
Posiew stolca
Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae
Pośredni test antyglobulinowy
Pośredni test Coombsa
Potas
Poziom dopełniacza
PPD (tuberkulina oczyszczona z substancji białkowych)
Prątki kwasooporne - preparat bezpośredni
Prealbumina
Prealbumina bogata w tryptofan
Prealbumina wiążąca tyroksynę
PRL
Próba tuberkulinowa
Profil lipidowy
Progesteron
Prokalcytonina
Prolaktyna
Proporcja albuminy do kreatyniny w moczu
Protoporfiryna
Protoporfiryna cynkowa
Protrombina)
Przeciwciała anty HIV
Przeciwciała anty-CMV w klasie IgG i IgM
Przeciwciała anty-deamidowane
Przeciwciała anty-deaminowanemu peptydowi gliadyny
Przeciwciała anty-dsDNA
Przeciwciała antyendomyzjalne (EMA)
Przeciwciała antyfosfolipidowe
Przeciwciała anty-gliadynowe (AGA)
Przeciwciała anty-HAV
Przeciwciała antykardiolipinowe
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG
Przeciwciała blokujące czynnik wewnętrzny
Przeciwciała EBV
Przeciwciała IgG przeciw antygenowi kapsydu wirusa Epsteina-Barr
Przeciwciała IgM i IgG dla różyczki
Przeciwciała IgM przeciw antygenowi kapsydu wirusa Epsteina-Barr (EBV)
Przeciwciała IgM/IgG przeciw Borrelia burgdorferi
Przeciwciała klasy IgE swoiste dla alergenów
Przeciwciała mitochondrialne
Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TBII)
Przeciwciała przeciw EBV
Przeciwciała przeciw kardiolipinie
Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (TPOAb)
Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (TgAb)
Przeciwciała przeciw tyreoperoksydazie
Przeciwciała przeciwjądrowe
Przeciwciała przeciwko aktynie
Przeciwciała przeciwko aktynie F
Przeciwciała przeciwko ANCA/MPO/PR3
Przeciwciała przeciwko centromerom
Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofili
Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofili (ANCA); c-ANCA; p-ANCA; proteaza serynowa 3; MPO; PR3; autoprzeciwciała przeciwcytoplazmatyczne; 3-ANCA; PR3-ANCA; MPO-ANCA
Przeciwciała przeciwko cytrulinowanym peptydom
Przeciwciała przeciwko czynnikowi wewnętrznemu
Przeciwciała przeciwko ds-DNA; przeciwciała przeciwko natywnemu dwuniciowemu DNA; przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA
Przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA
Przeciwciała przeciwko fosfataz
Przeciwciała przeciwko IF
Przeciwciała przeciwko IF typ 1 lub II; przeciwciała wiążące czynnik wewnętrzny
Przeciwciała przeciwko insulinie (IAA)
Przeciwciała przeciwko kompleksowi heparyna-PF4; przeciwciała HIT; przeciwciała HIT PF4; przeciwciała związane z heparyną
Przeciwciała przeciwko ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności (HIV)
Przeciwciała przeciwko mieloperoksydazie
Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim
Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim (SMA)
Przeciwciała przeciwko proteazie serynowej 3
Przeciwciała przeciwko typowi A i B wirusa grypy (IgM
Przeciwciała przeciwmitochondrialne
Przeciwciała przeciwmitochondrialne M2
Przeciwciała przeciwtarczycowe
Przeciwciała skierowane przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (GADA
Przeciwciała związane z małopłytkowością heparynową przeciwko kompleksowi heparyna – czynnik płytkowy 4
Przeciwciała związane z małopłytkowością poheparynową
Przeciwciało anty-cytrulinowe
Przeciwciało przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi
PSA
PT
PT 20210
PT G20210A
PT i INR
PTA
Ptasia grypa
PTH
PTT
Rapamycyna (często stosuje się też nazwę handlową - MedlinePlus Drug Information)
RBC
RDW
RDW (rozpiętość rozkładu objętości krwinek czerwonych)
Rearanżacja genów immunoglobulin
Rearanżacja genów immunoglobulin limfocytów B
Rearanżacja genów immunoglobulin limfocytów B
Receptor ludzkiego epidermalnego czynnika wzrostu
Receptor naskórkowego czynnika wzrostu
Receptory estrogenowe
Receptory estrogenowe i progesteronowe
Receptory progesteronowe
Respiratory syncytial virus
RET
RF
Rozmaz
Rozmaz krwi obwodowej
Rozmaz ręczny
Rozmaz z kału (metoda gwajakolowa)
Różne nazwy firmowe np. Mono-slide test
Różnicowanie krwinek białych
Różnicowanie krwinek białych we krwi obwodowej
Rozpuszczalne peptydy podobne do mezoteliny
Rozpuszczalne receptory transferyny
Różyczka - badania
RPR
RSV
Rtęć
Rtęć (mocz i krew)
Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych
Rzęsistek pochwowy
Rzęsistkowica - badania
Rzeżączka - badania


Screening MRSA
Sekwencjonowanie HLA
Sercowa troponina I
Sercowa troponina T
Serologiczne testy kiłowe
SHBG
Siarczan dehydroepiandrosteronu
Siarczan DHEA
Sirolimus
Składniki dopełniacza
Skompleksowany PSA
S-metylotransferaza tiopuryny
SMRP (Soluble Mesothelin-Related Peptides)
Sód
SOK)
Somatomedyna C
Somatotropina
SPE
SSH)
Stężenie cząstek wirusa HIV
Stężenie elektrolitów w pocie
STfR; wolny receptor transferyny; TfR; receptory transferyny w surowicy
Stosunek CD4/CD8
Stosunek wolnych łańcuchów kappa / lambda
Surowica
Surowicy lub osoczu)
SWH)
Swoisty antygen sterczowy
Syderofilina
Syfilis - badania
Syncytialny wirus oddechowy
Szacowana filtracja kłębuszkowa
Szczep Escherichia coli wytwarzający toksyny Shiga
Szpik kostny
Szybki test paciorkowcowy
Szybki test ureazowy
Szybkie testy
Szybkie testy w kierunku wirusa grypy


T3
T4
Tacrolimus
Tau/Aß42
TBPA
TDM
Terapeutyczne monitorowanie leków
Terapia monitorowana stężeniem leku
Test antyglobulinowy bezpośredni
Test antyglobulinowy pośredni
Test chlorkowy
Test ciążowy
Test diagnostyczny w kierunku kiły
Test diagnostyczny wykrywający antygeny H. pylori
Test diagnostyczny wykrywający przeciwciała H. pylori
Test na cytotoksyczność Clostridium difficile w hodowli komórkowej
Test na gruźlicę utajoną
Test na krew utajoną w kale (ang. FOBT
Test na obecność dehydrogenazy glutaminianowej (GDH)
Test na obecność toksyny A i/lub B Clostridium difficile
Test potowy
Test potrójny
Test potrójny/poczwórny
Test RAST
Test tolerancji ksylozy
Test tolerancji laktozy
Test wchłaniania D-ksylozy
Test wchłaniania ksylozy
Testosteron
Testy farmakogenetyczne
Testy grypowe
Testy w kierunku choroby Downa w I trymestrze
Tg
TIBC, UIBC, Transferyna
TLI
Tłuszcz w kale
Tłuszcz w kale – pomiar jakościowy lub ilościowy
Toksyna podobna do Shiga oznaczana EIA
TORCH
TP
TPMT
TPOAb
Transaminaza glutaminianowo-pirogronianowa
Transaminaza glutaminianowo-szczawiooctanowa
Transferyna
Transtyretyna
Trepanobiopsja szpiku kostnego
Trichomonas – badania / Rzęsistkowica
Trichomonas vaginalis
TRIG
Triglicerydy
Trijodotyronina
Troponiny
Trypsyna i chymotrypsyna
Trypsyna i chymotrypsyna w kale
Trypsynogen
Trypsynogen w surowicy
TSH
TTG
Typowanie tkankowe; identyfikacja antygenów zgodności tkankowej
Tyreoglobulina
Tyreoglobulina (Tg)
Tyreokalcytonina
Tyreotropina
Tyroksyna


W wątrobie)
Wankomycyna
Wapń
Wapń całkowity
Wapń zjonizowany
WBC
Wchłanianie disacharydów
We krwi całkowita i wolna
Wirus brodawczaka ludzkiego
Wirus cytomegalii (CM)
Wirus opryszczki typ 1 i typ 2 (HSV-1
Wirus RS
Wirus Zachodniego Nilu
Wirus Zachodniego Nilu - badania
Witamina B12
Witamina B12 i foliany (lub kwas foliowy)
Witamina D
Witamina D2
Witamina D3
WNV
Wodorowęglany
Wodorowy test oddechowy
Wolna protoporfiryna erytrocytów
Wolna T3 (FT3)
Wolna T4 (FT4)
Wolne katecholaminy w moczu
Wolne łańcuchy lekkie
Wolne łańcuchy lekkie w surowicy
Wolne łańcuchy lekkie; SFLC (serum free light chains); FLC (free light chains); wolne łańcuchy lekkie kappa i lambda; ilościowe oznaczenie wolnych łańcuchów lekkich w surowicy
Wolne metoksykatecholaminy (metanefryna i normetanefryna) w osoczu
Wolne protoporfiryny erytrocytarne
Wolny PSA (free PSA)
Wrażliwość na warfarynę - genotypowanie
Wskaźnik Quicka
Wskaźniki funkcji wątroby
Wskaźniki gospodarki żelazem
Współczynnik albuminowo-globulinowy
Współczynnik protrombinowy
Współczynnik przesączania kłębuszkowego
Wykrycie genu Stx przez PCR
Wykrywanie antygenów wirusa grypy typu A i B metodą bezpośredniej fluorescencji przeciwciał
Wykrywanie przeciwciał heterofilnych
Wykrywanie przeciwciał odpornościowych
Wykrywanie przeciwciał przeciwko HSV
Wymaz z gardła
Wysoko czułe białko C-reaktywne
Wysycenie transferyny
Wysycenie transferyny (TfS)
Wzór białokrwinkowy
WZW typu A - badania
WZW typu B - badania
WZW typu C - badania