Hormon anty-Mullerowski

Inne nazwy: AMH; substancja hamująca rozwój przewodów Mullera, MIH, MIF, MIS
Oficjalna nazwa: hormon anty-Müllerowski
Powiązane badania: FSH, LH, Testosteron, Progesteron, Estrogeny, Inhibina B, Test z cytrynianem klomifenu

Co się oznacza?

W badaniu oznacza się stężenie hormonu anty-Mullerowskiego (AMH) we krwi. AMH jest hormonem wytwarzanym przez tkanki rozrodcze, wytwarzanym przez jądra u mężczyzn i jajniki u kobiet. Rola AMH oraz ilość obecna w organizmie różni się w zależności od płci i wieku.

We wczesnym etapie rozwoju płodu męskiego AMH wytwarzany jest w jądrach, hamując rozwój żeńskich narządów rozrodczych i wspierając rozwój innych męskich narządów rozrodczych. U chłopców poziom AMH pozostaje wysoki do około drugiego roku życia, kiedy to zaczyna spadać. Największy spadek występuje w okresie pokwitania.

Z uwagi na to, że u płodu żeńskiego nie występują jądra, na tym etapie rozwoju AMH nie jest wytwarzany, co umożliwia rozwój żeńskiego układu rozrodczego. Stężenie AMH u dziewczynek jest niskie aż do czasu pokwitania – wtedy jajniki rozpoczynają wytwarzanie tego hormonu i jego stężenie znacznie wzrasta. AMH u kobiet stopniowo maleje w wieku rozrodczym, a po menopauzie jest on bardzo niskie lub wręcz niewykrywalne.

AMH odgrywa znaczną rolę u kobiet w wieku rozrodczym. Po urodzeniu noworodek płci żeńskiej posiada około miliona komórek jajowych (oocytów). W dzieciństwie liczba ta zmniejsza się do około 500 000. Większość komórek jajowych ulega naturalnej degradacji i nigdy nie dojrzewa, a ich określona liczba przetrwa dzięki hormonowi folikulotropowemu (FSH) i utworzy dojrzałe pęcherzyki. AMH równoważy cykliczne działanie FSH w miesięcznym procesie dojrzewania i uwalniania komórki jajowej (jajeczkowanie) powodowane obecnością hormonu luteinizującego (LH). Ilość AMH w organizmie odzwierciedla rozwój pęcherzyka.

Badania wykazały, że oznaczenie stężenia AMH może być przydatne w ocenie potencjału dojrzewania komórek jajowych u kobiety (zapasu komórek jajowych) oraz prawdopodobieństwa poczęcia. Stężenie AMH spada wraz z upływem czasu w wieku rozrodczym, przed wystąpieniem menopauzy spadek ten jest najbardziej widoczny, a po menopauzie poziom AMH zazwyczaj jest niewykrywalny. Oznaczenie stężenia AMH jest przydatne w ocenie aktualnej płodności kobiety i umożliwia przewidzenie rozpoczęcia menopauzy.

Podwyższone stężenie AMH może być związane z chorobą jajników zwaną zespołem policystycznych jajników (PCOS). Nadmiar pęcherzyków występujący w tej chorobie powoduje patologicznie wzmożone wytwarzanie AMH, co towarzyszy również niektórym nowotworom jajników.

AMH jest również jednym z czynników decydujących o płci płodu. Podczas pierwszych kilku tygodni ciąży u płodu mogą rozwinąć się męskie lub żeńskie narządy płciowe. Wytwarzanie AMH i androgenów przez jądra u chłopca hamuje rozwój żeńskich narządów płciowych (przewody Mullera obecne zarówno u płodów męskich jak i żeńskich) i wspomaga tworzenie się innych męskich narządów płciowych. Jeżeli stężenie AMH w tym czasie jest zbyt niskie, lub AMH nie występuje wcale, u płodu mogą rozwinąć się zarówno męskie jak i żeńskie narządy płciowe. Dziecko urodzone z niewyraźnie wykształconymi narządami płciowymi może nie zostać rozpoznane jako chłopiec ani dziewczynka.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy dla zapewnienia odpowiedniej jakości próbki potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie.
 

UWAGA: Jeżeli przeprowadzenie badania jest dla Ciebie, lub kogoś Ci bliskiego przyczyną niepokoju czy zawstydzenia, przeczytaj artykuły:

Jak poradzić sobie z bólem, dyskomfortem i niepokojem,
Rady dotyczące pobierania krwi
,
Rady ułatwiające dzieciom przejście przez badania laboratoryjne
,
oraz Rady ułatwiające osobom starszym przejście przez badania laboratoryjne.


Artykuł Śledź swoją próbkę, dostarczy Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi i wymazu z gardła.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.