Hormon anty-Mullerowski

Inne nazwy: AMH; substancja hamująca rozwój przewodów Mullera, MIH, MIF, MIS
Oficjalna nazwa: hormon anty-Müllerowski
Powiązane badania: FSH, LH, Testosteron, Progesteron, Estrogeny, Inhibina B, Test z cytrynianem klomifenu

W jakim celu badanie jest wykonywane?

U kobiet, w celu oceny czynności jajników oraz płodności; czasami w celu oceny zespołu policystycznych jajników (PCOS) lub w celu oceny skuteczności leczeniaraka jajników; w celu oceny obecności niewyraźnie wykształconych narządów płciowych i/lub czynności jąder u niemowląt płci męskiej


Kiedy badanie jest wykonywane?

W celu oceny płodności kobiety, przewidzenia początku menopauzy lub w przypadku podejrzenia PCOS; czasami przed wykonaniem zabiegu sztucznego zapłodnienia; okresowo u kobiet przechodzących leczenie raka jajników wytwarzającego AMH; w przypadku podejrzenia braku jąder lub ich nieprawidłowej czynności u niemowlęcia płci męskiej.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.