Hodowla prątków kwasoopornych

Inne nazwy: Hodowla i wrażliwość TB (prątków gruźlicy)
Oficjalna nazwa: Prątki kwasooporne - preparat bezpośredni, hodowla, lekowrażliwość
Powiązane badania: Próba tuberkulinowa

1. Czy można być zakażonym prątkami i nie chorować?
2. Jaka jest różnica pomiędzy prątkami MDR i XDR?

3. Dlaczego lekarz prosi mnie o przyjmowanie leków przeciwgruźliczych w obecności pielęgniarki?

 

 

1. Czy można być zakażonym prątkami i nie chorować? 

Tak. Szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczonych jest około 10-15 milionów ludzi z utajoną (latentną) formą gruźlicy, a na całym świecie wielokrotnie więcej. Zetknęli się oni z prątkami, ale komórki układu immunologicznego ograniczyły ich rozprzestrzenianie w organizmie, wiążąc je w ziarniniakach w postaci nieaktywnej metabolicznie. Pacjenci z latentną gruźlicą nie chorują i nie są zakaźni, ale noszą w sobie nadal żywe bakterie i skórne testy tuberkulinowe są u nich dodatnie. U większości, tj u około 90% nigdy nie wystąpi aktywna gruźlica.

Osoby z aktywną postacią gruźlicy początkowo nie odczuwają choroby. Wczesne objawy mogą być bardzo łagodne i jeżeli jest to gruźlica pozapłucna (atakująca nie płuca ale nerki lub kości) objawy mogą być zauważone kiedy choroba będzie już znacznie zaawansowana.

do góry

 2. Jaka jest różnica pomiędzy prątkami MDR i XDR?

Oba określenia definiują szczepy M. tuberculosis jako trudne do leczenia, ale szczepy XDR są znacznie bardziej oporne na antybiotyki niż szczepy MDR. Zgodnie z zaleceniami CDC i WHO za szczep XDR M. tuberculosis uważa się szczep, który jest oporny na izoniazyd i rifampicynę, oporny na którykolwiek fluorochinolon i oporny na co najmniej jeden z trzech leków drugiego rzutu (amikacyna, kanamycyna lub kapreomycyna). Obecność szczepów XDR M. tuberculosis jest bacznie obserwowana przez społeczność medyczną i podejmowane są liczne działania mające na celu ograniczenie tego zjawiska.

 do góry

 

 3. Dlaczego lekarz prosi mnie o przyjmowanie leków przeciwgruźliczych w obecności pielęgniarki?

Praktyka przyjmowania leków przeciwgruźliczych w obecności pracowników służby zdrowia jest znana jako terapia bezpośrednio nadzorowana (direct observed therapy, DOT). DOT gwarantuje, że pacjent przyjmuje leki i prowadzi terapię przez wymagany czas. W przeciwieństwie do innych chorób bakteryjnych, których leczenie trwa 7-10 dni, leczenie gruźlicy wymaga przyjmowania dwóch lub więcej leków przez szereg miesięcy. W chwili, gdy chory poczuje się lepiej, ma tendencję do zapominania o przyjmowaniu lekarstw. Ponieważ leczenie gruźlicy trwa kilka miesięcy, istniej duże ryzyko, że chory nie będzie przyjmował odpowiednich dawek leków. Z tego powodu zażywanie leków przeciwgruźliczych w obecności członków służby zdrowia, zwiększa prawdopodobieństwo prawidłowego zakończenia leczenia i ogranicza ryzyko selekcji szczepów MDR lub XDR M. tuberculosis.

 do góry 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana09.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.