HLA – układ zgodności tkankowej

Inne nazwy: typowanie tkankowe; identyfikacja antygenów zgodności tkankowej
Oficjalna nazwa: ludzki antygen leukocytarny, oligotypowanie HLA, sekwencjonowanie HLA
Powiązane badania: Liczba leukocytów, Oznaczanie grupy krwi, Badanie przeciwciał, HLA-B27

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu stwierdzenia, które z genów i antygenów HLA odziedziczyła osoba badana, co przede wszystkim umożliwia skojarzenie dawcy i biorcy narządów i szpiku kostnego.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Zazwyczaj przed wybraniem odpowiedniego dawcy narządu lub szpiku oraz u biorców przeszczepów.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej, czasami przy typowaniu HLA wymaz z policzka.


Czy konieczne jest przygotowanie pacjenta do badania?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana28.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.