Fruktozamina

Inne nazwy: Białko glikowane w surowicy
Oficjalna nazwa: Fruktozamina
Powiązane badania: Glukoza, A1c, Hemoglobina, Albumina, Białko całkowite, Odmiany hemoglobiny

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w kontroli leczenia cukrzycy, szczególnie jeśli nie jest możliwe monitorowanie leczenia przy pomocy hemoglobiny A1c np. w cukrzycy ciążowej. Jest ono użyteczne w określeniu skuteczności leczenia cukrzycy w przypadku zmiany schematu leczenia, zmian w diecie czy aktywności fizycznej.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane u osób chorych na cukrzycę, u których lekarz chce ocenić przeciętne stężenie glukozy we krwi w ciągu ostatnich 2-3 tygodni.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej lub z opuszki palca.


Czy konieczne jest przygotowanie się do badania?

Nie jest konieczne.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana10.12.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.