Ceruloplazmina

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: ceruloplazmina, surowica
Powiązane badania:

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu pomiaru stężenia ceruloplazminy we krwi; jako pomoc w rozpoznaniu choroby Wilsona; czasami jako pomoc w rozpoznaniu innych stanów klinicznych związanych z niedoborem miedzi.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku żółtaczki, przewlekłego zmęczenia, bólu brzucha, zmian w zachowaniu, drgawek lub innych objawów mogących wskazywać na chorobę Wilsona lub rzadziej, na niedobór miedzi, kiedy zalecane jest monitorowanie pacjenta w regularnych odstępach czasu.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy konieczne jest przygotowanie pacjenta do badania?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana16.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.