Białko w moczu

Inne nazwy: Białko w dobowej zbiórce moczu, białko całkowite w moczu, białko w moczu w przeliczeniu na kreatyninę
Oficjalna nazwa: Białko w moczu
Powiązane badania: Albuminuria, Elektroforeza i immunofiksacja, Badanie ogólne moczu, Albumina, Współczynnik albuminowo-globulinowy

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu wykrycia utraty białka z moczem, co umożliwia ocenę czynności nerek i jest pomocne w wykryciu ich uszkodzenia.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w ramach rutynowych badań lekarskich; jako badanie kontrolne w przypadku dodatniego wyniku oznaczenia białka w poprzednim badaniu moczu oraz w chorobach, które prowadzą do uszkodzenia nerek.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbkę do badania stanowi porcja moczu pozyskana o dowolnej porze dnia lub pochodząca ze zbiórki dobowej, albo wykonywanej w określonym czasie.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana10.12.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.