Barwienie Grama

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Barwienie Grama
Powiązane badania: Posiew kału, Posiew krwi, Posiew moczu, Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu identyfikacji bakterii obecnych w materiale pacjenta lub wyhodowanych w laboratorium mikrobiologicznym, która pozwoli na właściwy dobór kolejnych testów identyfikacyjnych i wdrożenie odpowiedniego leczenia.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku podejrzenia zakażenia bakteryjnego; często równolegle z posiewem mikrobiologicznym.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Ropa, płyny ustrojowe, plwocina, wymazy pobrane z miejsca zakażenia; mikroorganizmy wyhodowane w laboratorium mikrobiologicznym


Czy potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.