Badanie przesiewowe MRSA

Inne nazwy: Badanie przesiewowe MRSA, screening MRSA
Oficjalna nazwa: Badanie przesiewowe w kierunku opornych na metycylinę Staphylococcus aureus (gronkowców złocistych)
Powiązane badania:

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby wykryć nosicielstwo MRSA; w celu oceny skuteczności przeprowadzonej antybiotykoterapii w zakażeniu wywołanym przez MRSA


Kiedy badanie jest wykonywane?

Wtedy, kiedy lekarz podejrzewa pacjenta o nosicielstwo MRSA (bakterie są obecne bez wywoływania jakichkolwiek objawów) lub kiedy chce stwierdzić czy MRSA są nadal obecne mimo przeprowadzonej antybiotykoterapii.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Wymaz z nosa, czasami wymaz z zakażonej rany lub zmiany skórnej.


Czy potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana18.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.