Badanie ogólne moczu

Inne nazwy: Badanie moczu
Oficjalna nazwa: Badanie ogólne moczu
Powiązane badania: Posiew moczu, Białko w moczu, BUN, Kreatynina, Klirens kreatyniny, Mikroalbuminuria i wskaźnik albumina do kreatyniny w moczu, EGFR

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie ogólne moczu jest badaniem przesiewowym w kierunku chorób nerek oraz zakażeń układu moczowego.


Kiedy badanie jest wykonywane? 

W ramach rutynowych badań lekarskich lub w przypadku wystąpienia objawów zakażenia układu moczowego,takich jak ból brzucha, ból w okolicy lędźwiowej oraz częste lub bolesne oddawanie moczu. Badanie ogólne moczu jest podstawowym badaniem w ciąży, przy przyjęciu do szpitala lub przed zabiegiem chirurgicznym.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Objętość próbki powinna wynosić 30-60 ml. Badanie wykonuje się w pierwszej, porannej porcji moczu.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana02.12.2015

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.