Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Inne nazwy: Badanie płynu rdzeniowego
Oficjalna nazwa: Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
Powiązane badania: Glukoza, Białko całkowite, Morfologia, Mleczan, Elektroforeza i immunofiksacja, Wymaz i posiew bakterii kwasoodpornych, Posiew krwi, Opryszczka - badania, Borelioza z Lyme - badania, Różyczka - badania, Syfilis - badania, Wirus Zachodniego Nilu - badania, Toksoplazmoza, Przeciwciała przeciw EBV, Badania na obecność grzybów, Beta-2 mikroglobulina, Barwienie Grama, Badania na obecność arbowirusów

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu rozpoznania stanu klinicznego lub choroby mającej wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, takiej jak krwawienie w obrębie mózgu lub czaszki, nowotwór, choroba autoimmunizacyjna lub infekcja.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku podejrzenia, że objawy są spowodowane stanem klinicznym lub chorobą obejmującą ośrodkowy układ nerwowy.


Jak się pobiera próbkę do badania?

W celu pobrania próbki płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) wykonuje się punkcję lędźwiową polegającą na wkłuciu w miejscu dolnej części pleców.


Czy konieczne jest przygotowanie pacjenta do badania?

Przed pobraniem próbki należy oddać mocz i wypróżnić się. Podczas punkcji pacjent musi leżeć nieruchomo skulony w pozycji embrionalnej. Również po pobraniu próbki pacjent musi przez pewien czas leżeć spokojnie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana28.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.