Badanie nasienia

Inne nazwy: badanie spermy, liczba plemników w spermie, badanie płynu nasiennego
Oficjalna nazwa: badanie nasienia
Powiązane badania: Oznaczenie przeciwciał przeciwplemnikowych, FSH, LH, Testosteron, Prolaktyna

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu oceny stanu narządów rozrodczych mężczyzny, szczególnie w przypadku problemów partnerki z zajściem w ciążę lub po podwiązaniu nasieniowodów, w celu sprawdzenia czy operacja powiodła się.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku problemów z płodnością lub po podwiązaniu nasieniowodów.


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbkę nasienia oddaje się do sterylnego pojemnika otrzymanego z laboratorium.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Należy ściśle przestrzegać otrzymanych instrukcji oddania próbki.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana22.05.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.