Badanie chromosomów (kariotypowanie)

Inne nazwy: kariotyp, cytogenetyka, badania cytogenetyczne, badania chromosomów, kariotyp chromosomowy
Oficjalna nazwa: badanie chromosomów
Powiązane badania: Badanie płynu owodniowego, Test potrójny/poczwórny, Testy w kierunku choroby Downa w I trymestrze, Biopsja kosmówki, Aspiracja i biopsja szpiku kostnego

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu wykrycia nieprawidłowości w obrębie chromosomów, co pomaga w rozpoznaniu chorób genetycznych, wad wrodzonych oraz niektórych chorób hematologicznych i chorób układu limfatycznego.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się, jeżeli wyniki badań przesiewowych u kobiety w ciąży są nieprawidłowe, w przypadku występowania objawów związanych z zaburzeniami w obrębie chromosomów, w celu wykrycia nieprawidłowości w obrębie chromosomów u pacjenta i/lub w celu wykrycia, czy dane zaburzenie występuje u rodziny pacjenta. Czasami u osób z białaczką, chłoniakiem, szpiczakiem, mielodysplazją lub innym nowotworem oraz w przypadku podejrzenia nabytych zaburzeń w obrębie chromosomów.


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbka krwi pobranej z żyły łokciowej, próbka płynu owodniowego lub biopsja kosmówki u kobiety ciężarnej, próbka szpiku kostnego lub tkanki.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana24.05.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.