Wprowadzenie

Badania, które można wykonać samodzielnie w warunkach domowych stają się coraz powszechniej dostępne. Otwierają one nowe możliwości przed pacjentami, którzy chcą kontrolować swój stan zdrowia lub dla których, ze względu na konieczność monitorowania stosowanego leczenia, dostępność pewnych oznaczeń przez całą dobę jest bardzo istotna. 

Nie ma międzynarodowych ustaleń dotyczących listy badań, które mogą być wykonywane w warunkach domowych. W Stanach Zjednoczonych istnieje, na bieżąco uzupełniana, lista zatwierdzona przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).   W Polsce badania te dotyczą głównie osób chorych na cukrzycę (testy refundowane), aczkolwiek w aptekach można kupić lub sprowadzić na zamówienie również i inne. Pacjenci, poza populacją cukrzyków, niechętnie jednak korzystają z testów wymagających pobrania krwi, co jest związane z koniecznością nakłucia - najczęściej palca.
Część testów do użytku domowego może być również zastosowana jako tzw. badania zdecentralizowane np. w gabinetach lekarzy rodzinnych.

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 06.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.