Androstendion

Inne nazwy: AD
Oficjalna nazwa: Androstendion
Powiązane badania: Testosteron, DHEAS, 17-Hydroksyprogesteron, ACTH, FSH, LH, Prolaktyna, Estrogeny

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako pomocnicze  w ocenie czynności gruczołów nadnerczy; w celu wykrycia guzów lub raka nadnerczy; jako pomocnicze  w określeniu przyczyny rozwoju męskich cech fizycznych u kobiety (wirylizacja) lub wczesnego pokwitania u chłopców; w celu oceny wytwarzania androgenu oraz czynności jajników u kobiet lub czynności jąder u mężczyzn; w przypadku podejrzenia wrodzonego przerostu nadnerczy (CAH); w celu monitorowania leczenia CAH

Kiedy badanie jest wykonywane?

U kobiet z nadmiernym owłosieniem twarzy i ciała (hirsutyzm) trądzikiem, brakiem miesiączki, rzadkimi miesiączkami – mniej niż 6-8 cykli rocznie lub niepłodnością; w przypadku przedwczesnego pokwitania u chłopców lub u dziewcząt z objawami wirylizacji; w przypadku opóźnionego pokwitania, w rozpoznaniu CAH, okresowo podczas leczenia CAH

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej

Czy do badania trzeba się przygotować?

U kobiet miesiączkujących może zachodzić konieczność pobrania próbki w określonej fazie cyklu.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana27.09.2018

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.